Pravidlá pobytu

Maximálny počet ubytovaných je 7 osôb.
V celom priestore chaty je prísny zákaz fajčenia alebo použitia otvoreného ohňa vrátane sviečok.
Fajčiť sa dá len vonku vo vyhradenom fajčiarskom kútiku.
  1. Závažnú rezerváciu je možné vykonať telefonicky na tel. čísle : +421 944 775 418 alebo emailom chataolesna@gmail.com
  2. Nástup na ubytovanie je možný po emailovej alebo telefonickej dohode, najneskôr do 20:00h toho istého dňa.
  3. Pri nástupe je hosť povinný zložiť vratnú kauciu pre prípad poškodenia majetku alebo vybavenia objektu. Kaucia je 200EUR a bude vrátená pri odchode po kontrole objektu.
  4. Každý hosť sa preukáže pri príchode platným dokladom totožnosti. Ak  doklad nebude predložený, ubytovateľ nie je povinný ubytovanie poskytnúť.
  5. Storno poplatky:  pri zrušení pobytu v termíne 60-30 dní pred začatím pobytu je storno poplatok 50%  z uhradenej zálohy, 30-0 dní pred začatím pobytu, poplatok činí 100% z uhradenej zálohy.  Zrušenie pobytu je možné vykonať len písomnou formou na chataolesna@gmail.com
  6. Poškodenie alebo zlá manipulácia s vybavením, prípadne ďalšie škody spôsobené hosťami budú plne hradené ubytovanými hosťami.
  7. Prosíme, aby hostia mysleli ekologický a triedili odpad do pripravených nádob a tiež prosíme o rozumné nakladanie s energiami a vodou.
  8. Nočný kľud je od 22:00h do 07:00h. Prosíme o rešpektovanie týchto hodín.
  9. Domáce zvieratá sú v celom vnútornom objekte chaty zakázané, ale môžu byť vonku pod prístreškom. Celé okolie chaty je ohradené, ale upozorňujeme, že v niektorých častiach ako ohrada slúži len živý plot a preto je na zvážení majiteľov zvieratka, aby sa postaral o jeho bezpečnosť.
  10. Pri strate alebo poškodení kľúčov je hosť povinný uhradiť ubytovateľovi spôsobenú škodu vo výške 200 EUR.